Wolf Ferenc
Cs. és kir. 39. gye.

Wolf Ferenc a világháború kitörésekor önként jelentkezett katonai szolgálatra. A debreceni császári és királyi 39. gyalogezred kötelékében az orosz harctéren küzdött. Részt vett az 1914. évi karácsonyi nagy kárpáti harcokban és Duklánál szinte egyedülálló hőstettet vitt véghez. Önként vállalta az orosz vonal mögötti felderítést és közben srapnelltől megsebesülve is elvégezte a reábízott feladatot. Övéihez visszatérve továbbra is a tűzvonalban maradt, hogy védje az ezeréves határt. Az oroszok előrenyomulásának megakadályozására Wolf Ferenc szakaszával elsőként indult rohamra, betört az orosz vonalakba, ahol kézitusa közben hősi halált halt. A dicsőségesen kiérdemelt Arany Vitézségi Érmet a hadsereg-parancsnokság már csak a hős szüleinek küldhette meg.
 

Forrás: MTI kőnyomatos Világháború Naplójából 1939-1944.
Bálint Ferenc gyűjtése