Klempa Kálmán
Cs. és kir. 3. táb. vad. zlj


A Balkánon folyó harcoknál és különösen az üldözésnél igen fontos szerepet játszott az ellenségen való rajtaütés és az öntevékenység. Sokszor kis egységek hatalmas sikert könyvelhettek el, ha sikerült helyesen, meglepetésszerűen és öntevékenyen cselekedni. Így tett 1915. november 16-án a 62. hadosztály kötelékében előnyomuló császári és királyi 3. tábori vadászzászlóalj parancsnoka, Klempa Kálmán őrnagy. Socanicanál fölényes erejű ellenséggel került szembe. A fogságba esés veszélyével fenyegetett minden perc késedelem. Személyesen vezetett meglepő rajtaütéssel döntő sikert ért el. Ami a harcok további kimenetelére nézve is fontos hatással volt. Ezért az öntevékeny, személyes példaadással vezetett fegyvertényért később a Tiszti Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.

Korabeli könyvészeti források alapján