Renvers Ferenc
Cs. és  kir. 18. táb. áe.

Renvers Ferenc harminc havi, megpróbáltatásokkal tele harctéri szolgálati ideje alatt kiváló vitézségének számos oly jelét adta, melynek méltó elismerése volt az Arany Vitézségi Érem. A császári és királyi 18. tábori ágyúsezredben teljesített szolgálatot. 1914. augusztus végén a Przemysl-i ütközetben két tüzérszakasz ágyúját az előre özönlő oroszok gyilkos tűzében visszahozta és megmentette. Szeptemberben a galíciai visszavonulás folyamán, egy körülbelül háromszázötven kocsiból álló trénoszlop felett vette át a parancsnokságot s az ellenség állandó üldözése közben rendeltetési helyére juttatta. A Przemysl felmentéséért vívott első csatában pusztító ellenséges ágyútűz központjában álló ütegénél rendületlenül kitartott és eredményesen tovább tüzelt. 1914. október 16-án a galíciai Chyrow környéki Berezounál vezette az ütegét a leghevesebb orosz ágyútűzben. Személyes bátorságával a legénységnek kiváló például szolgált. Hősiességét Arany Vitézségi Éremmel ismerték el.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.