Márk Gyula
Cs. és kir. 76. gye.

Az olaszországi hadszíntéren, Sagrado-nál harcoló soproni császári és királyi 76. gyalogezred III. zászlóaljának kötelékében küzdött Márk Gyula tizedes. Mint rajparancsnok, az erős olasz tüzérségi és gyalogsági tűzben az előrenyomuló század élén vezette raját. Az olasz tüzérség által lőtt tűzfüggöny szinte lehetetlenné tette a saját csapatok lőszerutánpótlását. Amikor századának előretörése alatt elfogyott a lőszer és emiatt válságosra fordult a helyzet, nem törődve az alig 70 lépésre álló olasz géppuskák pusztító tüzével, felugrott és a halottaktól és sebesültektől összeszedett töltényekkel tette lehetővé a harc folytatását. Isten csodája volt, hogy közben nem érte sebesülés. Kimagaslóan bátor magatartását, amellyel a válság áthidalásában lényegesen közreműködött, az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályával jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján