Dús János
M. kir. 301. h. gye.

Az 51. honvéd gyaloghadosztálynak a galíciai Zalasowa-nál lefolyt harca alatt történt, hogy Dús János, a 301. honvéd gyalogezred őrmestere saját kezdeményezéséből és igen helyesen megválasztott időpontban rohamra vezette szakaszát. Személyes példájával lelkesítvén katonáit, magával ragadta azokat, úgyhogy a rendkívül nehéz viszonyok közepette megindított roham teljes sikerrel járt, és így a zászlóalj harcászati helyzete is lényegesen előnyösebbre fordult. A rohamot követő kézitusában azonban Dús őrmestert fejlövés érte, melynek következményeként mind a két szeme világát elvesztette. Mivel Dús őrmester kiválóan vitéz és kimagaslóan derekas magatartásával, harctéri szolgálata alatt számos alkalommal érdemelte ki elöljárói legteljesebb elismerését, értékelvén érdemeit és súlyos sebesülését, az Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján