Kálazy Sándor

M. kir. 1. h. gye.

Kálazy Sándor a budapesti 1. honvéd gyalogezred zászlósa Cotici falu előtt, a Monte San Michele-i védőállások egyik szakaszán, sebesülten tanúsított hősies magatartásával érdemelte ki az Arany Vitézségi érmet. 1915. október 19-től 21-ig terjedő időben, a Monté St. Michelén vívott súlyos harcokban, mint szakasz, illetve félszázadparancsnok gránát okozta bordazúzódással 40 órán át védte és tartotta az 1. honvéd gyalogezred védelmi vonalának azt a részét, ahol az olaszok az áttörést ki akarták erőszakolni. Az ellenség számtalan rohamát verte vissza szakaszával és mérhetetlen veszteséget okozott neki. Halált megvető elszántsággal küzdöttek és megvédték állásaikat az olasz túlerővel szemben, ami Kálazy Sándor zászlós példás viselkedésének és honvédéire is kiható erkölcsi erejének volt köszönhető.

Korabeli könyvészeti források alapján