Frankl Alajos

Cs. és kir. 72. gye.

Az éjszakai támadás alkalmával, sikerült az oroszoknak elfoglalniuk az erdővel borított 691-es magaslatot, mely Stuposianytól keletre, a San-folyó egyik kanyarulatában emelkedik. Az elvesztett állások visszafoglalása érdekében a pozsonyi császári és királyi 72. gyalogezred egyik zászlóalja bocsátkozott harcba. A támadó zászlóalj, melynek csak a fatörzsek nyújtottak védelmet, érzékeny veszteségeket szenvedett és ereje közvetlenül az ellenséges vonalak előtt megtört. A felvidéki 72-esek helyzete roppant súlyos volt. Franki Alajos zászlós, aki százada tartalékszakaszának volt a parancsnoka, midőn észlelte a támadás megingását, anélkül, hogy parancsnokától erre engedélyt, utasítást kért, vagy kapott volna, szakaszával a csüggedők élére állt, s buzdító hatású lelkesedésével, példásan hősies magatartásával újra lendületes erőt adott a támadásnak.
 

Korabeli könyvészeti források alapján