Kun Lajos
M.  kir. 17. h. gye.

A székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred 1915. november 22-én indult a Monte Sant Michelére azzal a feladattal, hogy a Sant Martino-i szakaszon állásunkba betört ellenséget, ellentámadással verje ki. Régi, ismert úton menetelt az ezred az állás felé. Hajnalig tartó nehéz küzdelem árán sikerül is az elvesztett árokrészeket a jobbszárny kivételével visszaszerezniük. Az olaszok azonban nagy erővel folytatták a támadást, november 23-án reggel a Monte San Michele kúpja és San Martino közt csaknem egy hétig tartó, megszakítás nélküli, veszteség teljes, igen nehéz küzdelmes harc következett. A 17. honvéd gyalogezred I. zászlóaljnak sikerült az ellenség ismételt tömegtámadásait visszavernie. A küzdelem során sebesült meg parancsnokuk, Kun Lajos százados is, akiben az ezred ismét egy kipróbált, kiváló vezető tisztjét vesztette el.
 

Korabeli könyvészeti források alapján