Rátvay Imre
Cs. és kir. 86. gye.


1914. augusztus 20-án Rátvay Imre százados a szabdkai császári és királyi 86. gyalogezred századparancsnoka, a boszniai Visegrádnál a Panos magaslaton vívott harcokban, hősies és példaadó vitéz magatartást tanúsított. Csapataink a Panos magaslaton levő megerősített szerb állásokat elkeseredett, váltakozó küzdelemben órák hosszat ostromolták. Végre Rátvay százados tartalékban levő századával oly hevesen tört előre, hogy támadásának sikere már biztosnak látszott. Tájékozatlan tüzérségünk lövegei azonban hátulról a századba csaptak s ezért az ellenség előtt 100 lépésre kénytelen volt a rohamot beszüntetni. A hős csapat két tűz közé szorulva, újabb rohamra határozta el magát, de a minden oldalról rájuk zúduló irtózatos tűz miatt közvetlenül a szerb állások előtt, egy természetes fedezékben ismét meg kellett állniuk. A hátul maradt rajvonalunk ekkor szerencsére észrevette az elől levők önfeláldozó küzdelmét s a tüzelést azonnal beszüntette. Rátvay ekkor utolsó rohamra vezette századát s hős katonáival kézitusában dobta le az ellenséget a hegyről. Rátvay hőstette egész arcvonalunkon éreztette hatását, az ellenség az éjszaka folyamán mindenütt visszahúzódott s üldöző csapataink elől másnap végleg visszavonult.

Korabeli könyvészeti források alapján.