Fervágner Károly
M. kir. 1. h. gye.

Fervágner Károly, a budapesti 1. honvéd gyalogezred honvédje, járőrözés közben elesett járőrparancsnokának hősi halála után, öntevékenyen magához ragadta a bajtársai feletti parancsnokságot, majd a járőr élén folytatva a felderítést, a közeli sűrű erdőben lényegesen erősebb orosz járőrrel találkozott, amellyel bátran és elszántan felvette a harcot. Eközben két bajtársát az oroszok foglyul ejtették, amit azonban Fervágner honvéd nem tűrt el, hanem hősi elszántsággal az oroszokra vetette magát és kiszabadította bajtársait. Befejezvén a járőr számára előírt felderítést, századához bevonult. Visszatértében még felkereste azt a helyet, hol a járőr eredeti parancsnoka hősi halált halt, akinek a holttestét behozták az állás mögé. Fervágner honvédet ezért a példásan bátor, öntevékeny és bajtársias magatartásáért az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján