Kovács István
Cs. és  kir. 101.  gye.

Kovács István a 101. gyalogezred őrmestere mozgósításkor a hadra kelt ezreddel a szerb harctérre vonult, ahol részt vett a Jagodina-i harcokban. 1915. december 4-én Milanovác közelében önként vállalt felderítő járőrszolgálat közben, melynek során értékes megfigyeléseket tett, megsebesült. Felgyógyulása után az olasz harctérre vezényelték, majd ismét a szerb hadszíntérre vonult, ahol puskagolyótól újra megsebesült. A 22-ik menettel Tirolba vonult, ahonnan utókiképzés után az orosz határ menti harcokból vette ki részét. Itt a rohamzászlóalj kötelékében harcolt, majd újra az olasz frontra került, ahol az összeomlásig küzdött. Bátor helytállásáért többször kitüntették a Vitézségi éremmel.
 

Korabeli könyvészeti források alapján