Fogarassy Viktor
Cs. és kir. 33. táb. tare.

Fogarassy Viktor zászlós a 33. tábori tarackos ezred 4. ütegénél volt megfigyelő tiszt. Ütege 1916. november közepétől 1917. január végéig Czepielénél támogatta a gyalogságot. Gyakran került sor tüzérségi párbajra az oroszokkal, Fogarassy zászlós a leghevesebb tűzben is mindenkor bátran teljesítette kötelességét. Január 25-én megfigyelőhelyét bemérték az oroszok, és heves tüzet zúdítottak állására. Sérülései ellenére, az ütegével megszakadt összeköttetést haladéktalanul helyreállította, megfigyelésének adatait továbbította, ezzel megszakítás nélkül biztosította ütegének eredményes tevékenységét. Bátor helytállását a II. osztályú Ezüst Vitézségi Éremmel jutalmazták.
 

HM HIM Központi Levéltár Kit. jav. 171. doboz