Birgán János

M. kir. 29. h. gye.

Birgán János a budapesti 29. honvéd gyalogezredbeli népfelkelő őrvezető ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz magatartásával szerzett érdemeiről a következőképén emlékezik meg ezredének kitüntetési javaslata:
„1915. október 23-án és 24-én Marcottínitől nyugatra a 111-es jelzésű magaslaton, az állásainkba benyomult ellenség ellen intézett összes támadásokban és rohamokban rendíthetetlen kitartással és hősiességgel vett részt. Bajtársait szakadatlan buzdítással tüzelte a harcra. Személyesen zsákmányolt egy ellenséges géppuskát, melynek kiszolgáló legénységét egyes-egyedül ártalmatlanná tette.” Rendíthetetlen bátorságáért az Arany Vitézségi éremmel tüntették ki.

Korabeli könyvészeti források alapján