Dósa János
Cs. és kir. 52. gye.

Dósa János az egyike volt azoknak a kiváló, s a négyéves háborúban érdemeket szerzett altiszteknek, kiknek kimagasló, és példásan vitéz magatartása mindenkor döntő befolyást gyakorolt nemcsak alantasaira, hanem a harcok kimenetelére is. A pécsi császári és királyi 52. gyalogezred ezen a napon zárt oszlopban nyomult a Kelet-Galíciában visszavonuló ellenség után. A portyázó orosz utóvédek azonban leshelyükről meglepő tüzeléssel támadtak a nyugodtan menetelő ezredre, és soraiban nagy zűrzavart okoztak. Dósa János tiszthelyettes ekkor sem veszítette el lélekjelenlétét. Kürtösével rohamot fúvatott, majd szakaszával rávetette magát a támadókra. A heves tusában Dósa tiszthelyettes századának parancsnoka elesett, tisztjei pedig egytől-egyig megsebesültek. Dósa ekkor kezébe vette a század irányítását és gyalogosait ellenállhatatlan erejű rohamra vitte, amelynek következtében 18 tisztet és számos közlegényt ejtett foglyul.

Korabeli könyvészeti források alapján