Karlik István

M. kir. 8. h. táb. áe.

Karlik István  világháború kitörésekor alakulatával a m. kir. 5. honvéd lovashadosztály alárendeltségében a keleti frontra került.

1915. augusztus 20-án a debreceni 2. honvéd huszárezred  Chworostow-i harcainak támogatására a Karlik-üteget rendelték ki.  Miután tájékozódott a helyzetről, elrendelte, hogy az üteg az erdei úttól balra levő fedett helyen lemozdonyozzon.  A Karlik-üteg felvonulása és első lövésének leadása alig pár percet vett igénybe. Ennek az ütegnek mozgékonysága és fürgesége a gyakorlótéri teljesítményt is felülmúlta. Legendás a híre az egész hadosztályban és rajongás az osztályrésze, különösen a 2. ezredben, amellyel eddig is igen sok harcban vett részt és ugyanannyiszor dicsőséget aratott. A 2. ezred minden huszárja érezte, hogy ahol az ellenség állását kiváló ütegével a 36 éves Karlik István százados, "Pista bácsi dolgozza meg", ott csak egy eredmény lehet, győzelem.

1916-ban áthelyezték a m. kir. 2. honvéd lovas tüzérosztályhoz, majd 1917-ben a m. kir. 37. honvéd tábori nehéztüzér-ezredhez. A m. kir. 37. honvéd gyaloghadosztály alárendeltségében 1918. július elejétől az olasz, majd a francia frontra helyezték át, de utóbbi esetben harcba már nem került. Teljesítményéért megkapta a „Vaskorona Rend” III. osztályát a hadiékítménnyel, a „Katonai Érdemkereszt” III. osztályát hadiszalagon a kardokkal (kétszer), a „Katonai Érdemérem” ezüst (kétszer), valamint bronz fokozatát hadiszalagon a kardokkal.


 

Forrás: Rokonságának szíves közlése
Radák: A m. kir debreceni 2. huszárezred története (Bp. 1939).Balogh M. Lajos
Cs. és kir. 101. gye.

Balogh M. Lajos tiszthelyettes a mozgósításkor vonult be hadiszolgálatra, és a békéscsabai császári és királyi 101. gyalogezredben kapott beosztást. Megbízható, kötelességtudó, felesleges veszedelmet nem vállaló parancsnoka volt beosztottjainak. 1915. augusztus 20-án az ellenség nyugtalanítására indítandó támadásra kapott parancsot. Szakaszával átkelt a Zlota-Lipa folyón, és váratlan rajtaütéssel betört az orosz állásokba. A meglepett ellenség közül 43 foglyot ejtett és egy géppuskát zsákmányolt. Szakaszát veszteség nélkül hozta vissza a saját állásokba. Haditettéért az Ezüst Vitézségi Érmet I. osztályát kapta.
 

Forrás: A szarvasi járás aranykönyve