dr. Zsombory Albert
M. kir. 23. h. gye.

A nagyszebeni 23. honvéd gyalogezredben szolgált dr. Zsombory Albert zászlós. 1915. augusztus 30-án Plesnyani közelében a rohamozó zászlóalját hirtelen oldaltűz érte, ami pánikszerű menekülésre késztette a mellettük lévő csapatokat is. Zsombory egy közeli magaslatról megállapította, hogy a pusztító géppuskatűz a nem messze fekvő Slawne község előtt kiválóan beásott orosz lövészektől ered. Zsombory a szertefutott szomszéd csapatbeliekből hirtelen összeszedett mintegy 100 embert. Élükre állt és a legnagyobb tűzben előrenyomult, majd szétbontakozva oldalról és hátulról vette tűz alá az orosz géppuskafészket. A váratlan támadásra a mintegy zászlóaljnyi ellenség megadta magát. Zsomobry ezért a bátor tettéért Arany Vitézségi Érmet kapott.

Korabeli könyvészeti források alapján
www.sammlerecke.at.