May József
M. kir. 17. h. gye.

1918. február 12-én May József, volt székesfehérvári 17. honvéd gyalogezredbeli tiszthelyettes, a Piave környéki Monté Tómba hegy északi lejtőjén, az egyik felderítő járőr élén portyázott, amikor az olaszok egy közeli tábori őrsünkön rajtaütöttek. Erre May tiszthelyettes, látván a veszélybe jutott bajtársak szorult helyzetét, nyomban azok segítségére sietett és az olaszok elleni oldalról megindított pompás kézigránát támadással, nemcsak hogy kimentette a fogságba jutott bajtársait, hanem még az egyik olasz géppuskát is elzsákmányolta.
Minthogy pedig ezzel az - öntevékeny és igaz bajtársi szellemtől áthatott, de nem kevésbé idejében és elszántan végrehajtott beavatkozásával oly sikert ért el, mellyel nemcsak az egész tábori őrsöt mentette meg a fogságba jutás veszélyétől, hanem erkölcsi vonatkozásokban ezrede hagyományos hírnevét is gyarapította, ez alkalommal az arany vitézségi éremmel tüntették ki May tiszthelyettest. Annyival is inkább, mivel az addig teljesített 24 havi arcvonalszolgálata alatt a nagy-, kisezüst és bronz vitézségi érmet már kiérdemelte.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.