Fenyvesvölgyi György

M. kir. 6. h. gye.

Az öntevékenység és kötelességteljesítés kimagasló példáját adta Fenyvesvölgyi György, a szabadkai 6. honvéd gyalogezred őrmestere. Galíciában, a Drohobics mellett harcoló I. zászlóalj ütközetvonatáért volt felelős. Harc alatt arról értesült, hogy a zászlóaljnál lőszerválság keletkezett. Erre vitézül és bátran, az oroszok pusztító tüzével mit sem törődve, személyesen vitte előre a lőszerrakaszokat. E közben észrevette, hogy a zászlóalj szomszédos századánál nincsen parancsnok, mert a tisztek és altisztek részben hősi halált hallak, részben pedig megsebesültek. Felismerte, hogy a cselekvés kötelezettsége immár rája hárul s ezért tehát öntevékenyen és nyomban átvette a század feletti parancsnokságot. Ettől kezdve ő vezette ezt a századot, amellyel megrohamozta és visszavetette az oroszokat. Példás magatartását az Arany Vitézségi Éremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján