Obadovics György
Cs. és kir. 48. gye.

A Szurmay-csoportot hónapok óta tartó, folyamatosan megismétlődő orosz támadások érték, amelynek következtében a seregtest több alakulata elvesztette ütközetlétszámának egyharmadát. Obadovics György, a nagykanizsai császári és királyi 48. gyalogezred törzsőrmestere a Skura tető ellen intézett roham alkalmával elsőnek tört be az ellenséges árkokba és 150 foglyot ejtett. Néhány nappal később, midőn a magaslatot felsőbb parancsra feladták, a visszavonulást fedezte, s csak akkor hagyta el helyét, amikor az ellenség már majdnem körülzárta. Kemény harcok árán keresztülvágta magát az oroszok gyűrűjén, sőt még újabb foglyokat is ejtett. Példamutató helytállását az Arany Vitézségi Éremmel ismerték el.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.