Nagy János
Cs. és kir. 19. gye.

Nagy János 1914. augusztus 14-én indult a frontra a győri császári és királyi 19. gyalogezred kötelékében. Már augusztus 23-án megütköztek, majd állásaiból kivetették az oroszokat. Augusztus 25-én egy falu határában elakadt az üldözés, mert a szélső házakba befészkelődött géppuskák tüze súlyos vesztségeket okozott. Nagy János közvitéz önként vállalkozott, hogy a szélső házból – a szó szoros értelmében – kifüstölje az oroszokat. Negyedmagával a terep adottságait kihasználva megközelítette a házat és felgyújtotta. A tűz tovaterjedése elől az ellenség elhagyta a falut, és a nyílt terepen folyatatni lehetett üldözésüket, ami Nagy János közvitéz bátor vállalkozásának volt köszönhető.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.