Rother Károly

M. kir. 3. h. gye.

Rother Károly zászlós a Vitézségi érmét az ellenséggel szemben tanúsított kiválóan vitéz magatartása elismeréséül a debreceni 3. honvédgyalogezred a következő felterjesztés alapján kapta: Mint zászlóalj segédtiszt az 1915. október 18-tól 29-ig terjedő időben a Monte St. Michelén vívott harcokban fáradhatatlan szolgálatkészséggel támogatta parancsnokát. A leghevesebb ágyútűzben, éjjel-nappal járt-kelt az állásban. A zászlóaljparancsnoka parancsainak betartását ellenőrizte. A kevesebb harctéri tapasztalatokkal rendelkező bajtársait praktikus tanácsokkal látta el és tevékenyen segített nekik a bombavetésben. Vitézségben és kötelességteljesítésben az egész zászlóalj tündöklő mintaképe volt. Október 29-én, amikor, mint a harctelep alapos ismerője, önszántából átvette a sikeres ellentámadás vezetését, ellenséges golyótól találva hősi halált halt.

Korabeli könyvészeti források alapján