Mátyás János

M. kir. 30. h. gye.

Mátyás Jánost, a budapesti 30. honvéd gyalogezredhez beosztott csendőrőrmestert, a rátermett szakaszparancsnokok nagy hiányára való tekintettel e tisztséggel bízták meg, amely beosztásában kimagasló érdemeket szerzett. Személyes vitézségét különösen ezen a napon igazolta be fényesen, amikor is az Uzsoki-hágótól északkeletre levő Jasiowiec magaslat ellen intézett támadásunk alatt, az oroszok közvetlen közelében kapott súlyos karlövése ellenére is szakaszánál maradt és tovább vezette azt. Ezután csakhamar a lábán is megsebesült, helyét azonban még ekkor sem hagyta el, hanem rendületlen kitartással tovább vezényelte katonáit, amíg végül is súlyos haslövéssel hősi halált halt. Mátyás csendőrőrmester hősi emlékét az Arany Vitézségi Érem posztumusz odaítélésével örökítették meg.
 

Korabeli könyvészeti források alapján