Kollin Sándor
M. kir. 31. h. gye.

Az Erdőskárpátokban, Csiznától keletre a veszprémi 31. népfelkelő honvéd gyalogezred már csak egy zászlóaljba vont maradékai, hasig-mellig érő hóban, orosz túlerőkkel szemben, súlyos védelmi harcokat vívtak. Kollin Sándor népfelkelő tizedes azzal tüntette ki magát, hogy az oroszok leghevesebb tüzében, példás bátorsággal, fáradhatatlanul járta végig a zászlóalj széles arcvonalban felaprózott harccsoportjait, hogy zászlóaljparancsnokának parancsait azokhoz továbbítsa s így az egyes harccsoportok összműködését lehetővé tegye. Amikor pedig a lőszer is már fogytán volt, Kollin tizedes az imént említett útjai közben még a halottaktól és sebesültektől is összegyűjtötte a lőszert, majd ott adta le azt, ahol a lőszerhiány a legnagyobb gondokat okozta. Fáradhatatlan, bátor magatartását az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályával jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján