Pongrácz Pál
M. kir. 5. h. hue.

Az Uzsoktól északnyugatra vívott védelmi harcok közben történt, hogy a komáromi császári és királyi 5. huszárezredből összeválogatott 26 főnyi osztag Pongrácz Pál főhadnagy parancsnoksága alatt, jól sikerült vállalkozást hajtott végre. Az oroszok nyugtalanítása céljából, Dvernik falut rohanta meg. A huszárok a tükörsimára fagyott úton, fergeteges iramban vágtáztak a falun keresztül és lóhátról tüzelve, akkora rémületet keltettek, hogy ellenállás nélkül jutottak el a falu túlsó végéig. Odaérve, az oroszok ott táborozó vonatrészlegét támadták meg és ugrasztották széjjel, majd megfordulván, visszavágtáztak a falun keresztül és mielőtt a huszáraink vakmerőségétől megdöbbent oroszok egyáltalában észbe kaphattak volna, veszteség nélkül már be is vonultak biztosító csapataink vonala mögé.
 

Korabeli könyvészeti források alapján