Milassin Kornél
M. kir. 10. h. gye.

A galíciai Szán folyó völgyében vívott harcaink alatt Milassin Kornél, a miskolci 10. honvéd gyalogezred századosa tüntette ki magát. Az eredetileg elrendelt támadási cél elérése után, kezdeményezőén kihasználva a kínálkozó helyzet előnyeit, példás elszántsággal folytatta a támadást, mellyel a századával szemben védekező oroszokat újból és újból visszavetette, végül pedig Osztruv község északi részét is elfoglalta. Ez alatt Milassin százados százada több száz foglyot ejtett és hat ágyút valamint hat páncélozott lőszeres kocsit és sok lőszert zsákmányolt. A század előrejutásának igen nagy jelentősége volt, mert magával ragadta a támadó arcvonal csatlakozó részeit és ezzel a század szűkebb harci területén messze túlterjedő sikert eredményezett.

Korabeli könyvészeti források alapján