Laczhegyi Zoltán

A békéscsabai császári és királyi 101. gyalogezrednek a kárpáti Gusina-tetőn vívott harcaiban Laczhegyi Zoltán hadnagy azzal szerzett kimagasló érdemeket, hogy kezdeményezően magához ragadva a vezetést, példás elszántsággal végrehajtott beavatkozással helyreállította a válságosra fordult helyzet egyensúlyát. Az orosz túlerő ugyanis áttörte az ezred Gusina-tetőn húzódó arcvonalát, amire Laczhegyi hadnagy a tartalékban volt I. zászlóalj századaival, saját kezdeményezéséből nyomban új, bár hevenyészett védőállást vett fel, és ebben megállította az ellenséget. Ezután századát személyesen vezette rohamra a betört oroszok ellen, akik 200 halottat, kb. 400 sebesültet és 600 foglyot veszítettek. Laczhegyi hadnagy az elfoglalt magaslaton több orosz ellentámadást védett ki, s így továbbra is biztosította fegyverténye eredményét. Ezért a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjével tüntették ki.
 

Forrás: Vitézi tettek gyűjteménye Bp.1942