Cseh Kálmán
M. kir. 31. h. gye.

Cseh Kálmán mozgósításkor a veszprémi magyar királyi 31. honvéd gyalogezredhez vonult be, mint tartalékos honvéd. A galíciai hadműveletek során 1914. november 3-án hajnalban Jaroslau-nál heves harcban két, szomszéd alakulatbeli tiszt is súlyos sebesüléssel a „senki földjén” maradt. A magyar katonai erények nagyszerű példáját mutatva a bátor honvéd a legnagyobb ellenséges tűzben odakúszott a sebesült tisztekhez és azokat saját vonalaink mögé visszahozta, a biztos haláltól mentve meg őket ezzel. Nemes és bajtársias cselekedetéért Ezüst Vitézségi Érem I. osztályával jutalmazták és soron kívül szakaszvezetővé léptették elő.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.