dr. Derzsy Sándor
M. kir. 21. h. gye.

Az uzsoki hágó környékének visszafoglalása keretében végrehajtott támadásai közben: dr. Derzsy Sándor a kolozsvári 21. honvéd gyalogezredbeli tartalékos főhadnagy, mint az ezred 5. századának parancsnoka, pompásan sikerült rajtaütést hajtott végre az Ung folyó felső völgyében fekvő Csontos községbe fészkelődött oroszok ellen. A század ugyanis igen ügyesen és teljesen rejtőzötten megközelítette az oroszokat, majd körülkerítvén azokat, hirtelen rohammal rajtuk ütött és ezzel akkora zavart keltett, hogy az oroszok túlnyomó része ellenállás nélkül, eszeveszetten elmenekült a faluból. Számos fogoly és sok hadianyag került így a század birtokába, úgyhogy erről a vitézi tettről még a hadsereg-főparancsnokság napi sajtóközleményében is külön megemlékeztek.
 

Korabeli könyvészeti források alapján