Streitmann Kornél
Cs. és kir. 11. tábori ágyúsezred

Streitmann Kornél hadnagy 1914. december 3-án a 6. gyalogezred ütközetcsoportjába beosztva, szakaszát a leghevesebb ellenséges gránáttűzben  a védőállásba vezette, és mindaddig kitartott, amíg az ellenség veszélyes közelsége meg nem szűnt,
December 6-án ismét bizonyította vitézségét, amikor szakaszával öntevékenyen beavatkozott egy váratlan támadás visszaverésébe.
Elöljárói a bronz Katonai érdeméremmel tüntették ki Streitmann hadnagyot

 

Unokaöccsének szíves közléseBauer Gyula
Cs. és kir. 5. gye.

A limanovai csata első napjaiban Bauer Gyula, a szegedi magyar királyi 5. honvéd gyalogezred hadnagya, a debreceni 11. honvéd huszárezred kötelékében kimagasló bátorságával tűnt ki. Mint századparancsnok, huszárjaival hősiesen állta az oroszok folyton megismétlődő támadásait. A veszteségek nagyok voltak, és a lőszerutánpótlás is elakadt. Amikor a század utolsó tölténye is elfogyott, merész elhatározással, gyalogsági ásóval a kezében rohamra vezette századát. A roham hatására az oroszok állásaikba visszavonultak, a magyar csapat negyven foglyot ejtett. Bauer hadnagy bátorságáért a Katonai Érdemkereszt III. osztályát kapta.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.