Konkoly Ignác
M. kir. 13. h. gye.


Konkoly Ignác a pozsonyi 13. honvéd gyalogezred törzsőrmesterét ezen a napon szakaszával a zászlóalja veszélyeztetett jobbszárnyára rendelték és annak biztosításával bízták meg. Amikor azonban a szakasz el akarta foglalni a kijelölt helyét, az oroszok annyira pusztító tűz alá vették azt, hogy Konkoly törzsőrmester csak a legnagyobb eréllyel és tekintélyének teljes latba vetésével tudta kitartásra ösztökélni az embereit. Erélye és hősi példája nyugalmat teremtett és ennek köszönhető, hogy a szárny ellen intézett orosz támadás hamarosan összeomlott. Erre Konkoly törzsőrmester, a támadás kivédését követően, saját kezdeményezéséből ellentámadásra vezette szakaszát, az oroszok mögé kerülvén, azok hátában akkora rémületet kellett, hogy az oroszok perceken belül megfutamodtak. Eközben azonban Konkoly törzsőrmester maga is hősi halált halt.

Korabeli könyvészeti források alapján