Bodnár Ernő
M. kir. 30. h. gye.

A 30. honvéd gyalogezred balszárnya és a tőle balra harcban álló csoport között minden összeköttetés megszakadt. Nagy, tátongó hasadék szakította meg saját vonalaink folytonosságát, amely a védelem sikerességét veszedelemmel fenyegette. Az oroszok, akik különös ügyességgel tudták javukra kihasználni a harctéri helyzet gyenge oldalait, a 30-as honvédek balszárnya előtt tátongó szakadékban gyülekeztek, majd az ezredet oldalba és hátba támadták. A válságos helyzetet súlyosbította, hogy a gyenge védelmi vonal mögött elenyészően csekély tartalék tartózkodott. Bodnár Ernő szakaszvezető az árkainkba betört oroszokat szuronnyal űzte ki az állásból. Vitéz magatartásával jó példát mutatott bajtársainak, kiket hősies ellenállásra buzdított. Ezután a hátba támadó oroszokat hatásos tűzzel űzte vissza. Lélekjelenlétével nagy veszélyt hárított el, és kiváló érdemeket szerzett az orosz bekerítő mozdulatok visszaverésében.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.