Muhr Ottmár
Cs. és kir. 9. hue.
 

A Krakkótól délre kibontakozott limanowa-lapanówi csatában sikerült a Monarchia erőinek megállítani az orosz előrenyomulást. 1914. december 11-én, a csata döntő napján, a Limanowa melletti Jabloniec-hágó megtartásáért indított ellentámadást Muhr Ottmár ezredes, a soproni császári és királyi 9. huszárezred parancsnoka vezette. A bátor huszártiszt és ellenállhatatlanul küzdő huszárjai vad kézitusában futamították meg az ellenséget. A huszárok kitartásának köszönhetően menekült meg Limanowa városa az orosz megszállástól. Az ütközetben ezrede élén harcoló Muhr Ottmár ezredes is hősi halált halt. Az egykori csatahelyen kialakított temetőben nyugszik elesett huszárjaival. Sírján rövid, de annál becsesebb felirat olvasható: „Ezredes urukkal együtt halt huszárok drága vérének, kemény öklének, szótlan magyar hűségének emlékére”.
 

Forrás: MPS300
 Cserhalmi Jenő
Cs. és. kir. 13. hue.

A 13. Jászkun huszárezred parancsnokságának felterjesztése  Cserhalmi őrnagy kitüntetésére:

"Cserhalmi Jenő őrnagy 1914. december 9-én mint egy védőszakasz parancsnoka Limanowanál aránylag gyenge erőkkel nagy körültekintéssel és lovastisztnek szokatlan helyzetben, nagy túlerővel vezetett ellenséges támadással szemben védte az elfoglalt állásokat és az ellenséget visszavetette. December 11-én Cserhalmi őrnagy hasonló beosztásban, de sokkal nehezebb körülmények között, mivel a két szomszéd szakasz visszament, az ellenség által majdnem bekerítve, öt ellenséges támadást, az ellenség nagy veszteségével visszavert. Ezen alkalommal 390 foglyot ejtett és bár már korábban parancsot kapott az állás felhagyására, azt csak 12 óra 15 perckor hagyta el. Nevezett tiszt nyugalmával és körültekintésével, valamint a tartalékok idejében való be helyezésével tartotta állásait, melyeket már öt órakor lehetett volna tarthatatlannak minősíteni."

Korabeli könyvészeti források alapján.