Fekete János
Cs. és kir. 46.  gye.

József főherceg hadteste elkeseredett küzdelemben vette be Dukla városát. Az attól északra fekvő magaslatokat a szegedi császári és királyi 46. gyalogezred katonái súlyos kézitusában végződő győzelmes támadással foglalták el. Az 534-es magaslaton lévő megerősített orosz állásokat, ahol a támadás során egész rajvonalaink maradtak holtan a hófödte lejtőkön, halált megvető bátorsággal rohamozták meg. A küzdelemben kitűnt bátorságával Fekete János tartalékos szakaszvezető, aki önkéntes vállalkozásban Duklánál 25-30 emberével egy orosz állás mögé kúszott, ahol 120 foglyot, köztük két tisztet ejtett foglyul és négy gépfegyvert zsákmányolt. E haditettéért soron kívül őrmesterré léptették elő.

Korabeli könyvészeti források alapján.