Urbányi Béla
Cs. és kir. 66.  gye.

Urbányi Béla, az ungvári császári és királyi 66. gyalogezred szakaszparancsnoka halált megvető bátorságával tűnt ki a Zloczow-Strypa-menti csatában 1915. szeptember 1-jén. A Rudka szakadékban az oroszok megerősített állásukat szívósan védték. Az ezred feladata volt az erősen kiépített állást megtámadni, és azt áttörni. Tüzérségi támogatásra az ezred nem számíthatott, így csak egy rajtaütésszerű, lendületes rohammal lehetett a sikerre számítani. A támadást az ezred két szakasza indította meg. Urbányi szakasza élén elsőnek érte el a drótakadályokat, saját kezűleg vágta át, és ezzel kaput nyitott az előretörőknek, eközben hősi halált halt. Önfeláldozó és vitéz magatartásáért utólag az Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki.

Forrás: Sőregi Zoltán gyűjtése