Fischer Miklós
Cs. és  kir. 86. gye.

1915. szeptember második felében Milno és Nowo-Aleksiniec között dúlt a harc. Az oroszok erős tüzérségi támogatással több hullámban lendületesen támadva betörtek a császári és királyi 86. gyalogezred állásába. A balszárnyon levő Momirovic támpont azonnal elreteszelte az áttörés helyét és ellenállt az oroszok felgöngyölítő szándékának. Celestin Vladimir hadnagy és Fischer Miklós főhadnagy géppuskaállásaikból figyelve, átlátták a helyzetet, saját elhatározásukból kivonták géppuskáikat az első vonalból és gyorsan az elreteszelő futóárokban állították fel azokat. Oldalazó tűz alá vették az ellenséges tömegeket, és hatalmas rendeket vágtak azok soraiban. Az irtózatos hatásra megtorpantak az orosz támadó hullámok. Menekülve rohant vissza az ellenség az állásaikba. Fischer főhadnagy lélekjelenlétének és helyzetértékelésének volt köszönhető az orosz támadás visszaverése. A Katonai Érdemkereszt III. osztályával ismerték el fegyvertényét.
 

Forrás: HM HIM Tgy 1683