Makláry (Macourek) Béla
M. kir. 1. tü. o.


Makláry Béla, mint hadnagy az 1. honvéd tartalék ágyúsosztály szakaszparancsnoka volt. A szerbiai fronton Pudarci-nál az ellenség, gyalogságunkat meglepetésszerűen megtámadta és körülkerítette. Csapataink emberfelettien küzdöttek a sokszoros túlerővel szemben, mégis az ellenséges gyűrű mind kisebbre szorult. A reménytelennek látszó helyzetben Makláry hadnagy öntevékenyen vetette magát a küzdelembe. Ágyúinak személyesen irányzott biztos tüzével irtózatosan megritkította az előtte levő hegyoldalról sűrű tömegben leözönlő ellenséges gyalogság sorait. A szerbek nyomása ezen az oldalon megszűnt, s gyalogságunk most már öldöklő véres kézitusában visszaverte a vakmerő ellenséget.

Korabeli könyvészeti források alapján.