Cavis Ignác
Cs. és kir. 72. gye.

Bátorság, lélekjelenlét és elszántság jellemezte Cavis Ignác tizedest a pozsonyi császári és királyi 72. gyalogezredben. 1914. évi október 26-án az Ivangorod-környéki Lucsiniv-nál vívott harcokban Cavis azt a parancsot kapta, hogy létesítsen összeköttetést egy szomszédos csapattal. Feladatának elvégzése után vissza akart térni ezredéhez, de ennek állásaiban már oroszokat talált. A bátor tizedes nem vesztette el fejét, hanem nagy elszántsággal keresztül vágta magát rajtuk és az éj sötétjében visszatért századához. A derék tizedesnek nem egyetlen vitézi tette volt ez, előzőleg is, utána is számos alkalommal jeleskedett és sokszor adta tanújelét harci erényeinek. Méltó jutalmul az Arany Vitézségi érmet kapta.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.