Mérai János
M. kir. 4. h. gye.

A zászlóalj – melyben Mérai János szakaszparancsnok volt – Rokitócznál súlyos utóvédharcban állott az oroszokkal. A veszteségteljes küzdelmek során a zászlóaljparancsnok, és a századparancsnokok harcképtelenekké váltak. A tisztek nélkül maradt zászlóalj felett átvette a parancsnokságot és altiszt létére oly ügyesen vezette, legénysége ellenálló erejét személyes példaadásával annyira fokozta, hogy az állásokat sikerült megtartaniuk mindaddig, amíg a 20. honvéd hadosztály csapatai új védelmi vonalaikat el nem foglalták. Ezen alkalomból az Arany Vitézségi Éremmel tüntették ki. A háború további szakaszában többször bizonyította példamutató bátorságát, így a háború végén négy Vitézségi éremmel büszkélkedhetett.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.