Taubler Gyula
Cs. és kir. 85. gye.

Taubler Gyula főhadnagy a háború kitörésekor a máramarosszigeti császári és királyi 85. gyalogezred kikülönített III. zászlóaljánál szolgált, ami ekkor Boszniában, Rogaticán állomásozott. A szerbiai és az olasz fronton harcolt századparancsnokként ahol többször bizonyította bátorságát, beosztottjaiért érzett felelősségét Taubler főhadnagy, akit a háború folyamán századossá léptettek elő. 1916. február 9-én Károly trónörökös Bazza di Modreán csapatszemlét tartott, melyen a 85-ösök III. zászlóalja is részt vett és helytállásáért külön dicséretben részesült. Taubler százados az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásért Legfelsőbb Dicsérő elismerést kapott, hadiékítménnyel és kardokkal, a Katonai Érdemkereszt szalagján.

Forrás: dr. Moys Péter (Katonaujság 2013/6) cikke alapján