Baróti József
M. kir. 22. h. gye.

Ezen a napon Baróti József, a marosvásárhelyi 22. honvéd gyalogezred tizedese felderítőjárőrt vezetett. A felderítés alatt csakhamar észrevette, hogy egy nagyobb orosz osztag közeledik a harcra még felkészületlen százada felé. Ezért – felismerve a fenyegető veszélyt – tűz alá vette az ellenséges csoportosítást és addig nem engedte a saját erők közelébe jutni, amíg a század az általa küldött jelentésre fel nem fejlődött és a támadást megkezdhette. Ily módon a helyzet helyes és körültekintő megítéléséből fakadó cselekedetével elhárította a veszélyt, mely a századot fenyegette. Ezt jutalmazták elöljárói, amikor jutalomképpen a II. osztályú Ezüst Vitézségi Érem tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.
www.sammlerecke.at