Szisz Gyula
M.  kir. 17.  h. gye.


Szisz Gyula, a székesfehérvári 17. honvéd gyalogezred tartalékos zászlósa, 1915. szeptember 22-én hajnalban járőrével a Monte San Micheléről lement az olasz állásokat felderíteni. Amikor az előretolt olasz állásokhoz ért, látta, hogy az ellenség éppen kivonul árkaiból, habozás nélkül bevonult járőrével az elhagyott állásba, felderítette az olaszok első vonalát, majd az előretolt állást aláaknázta. Észrevétlenül kilopózott, de a közelből szemmel tartotta a terepet és bevárta, míg az ellenség újra megszállja az állást. Ennek megtörténte után az egész aláaknázott állást a levegőbe röpítette, rendkívüli veszteségeket okozva az olaszoknak. Ezért az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki, egy hónappal később a harmadik isonzói csatában az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályát érdemelte ki. A decemberi harcokban adta vissza lelkét a teremtőnek a hős lelkű zászlós.
 

Korabeli könyvészeti források alapján