Boldog Antal
Cs. és kir. 69. gye.

Boldog Antal közvitéz 1914. július 27-én vonult be és a székesfehérvári 69. gyalogezred kötelékében került a keleti frontra. Zászlóalja, 1915. december 4-én délután azt a parancsot kapta, hogy annak két századával és egy géppuskás osztaggal szállja meg az Augustynow község közelében levő Borowa hegyet. Az orosz egységek az éjszaka folyamán megkerülték az ideiglenes állásaikat és megrohamozták az egységet. A bekerített fél zászlóaljnak esélye sem volt a kitörésre. A géppuskás osztag, ahova Boldog Antal is be volt osztva hősiesen kitartott és fedezte a Makracz község irányába menekülőket. Az előretolt rajvonalból kb. 40-50 fő menekült meg, köszönhetően a hősiesen kitartó géppuskásoknak, akik a lőszer kifogyása után fogságba kerültek, köztük Boldog Antal gyalogos is.
 

Korabeli könyvészeti források alapján