Filkor Boldizsár
Cs. és kir. 25. gye.

Filkor Boldizsár a losonci császári és királyi 25. gyalogezredbeli őrmester, mint az ezred géppuskás századának egyik szakaszparancsnoka különösön bátor magatartást tanúsított Turskygrob falunál dúló véres ütközetben, ahol, mint gépfegyver irányzó eredményes erőfeszítéssel tartott ki a leghevesebb ellenséges tűzben. A hős kitartás ellenére sebesülten szerb hadifogságba esett, és sokáig a valjevoi kórházban feküdt. Felgyógyulva szökést kísérelt meg, amiért a szerbek szigorított fegyházra ítélték. Később a zűrzavaros helyzetben sikerült megszöknie. Bátor helytállásáért és vakmerőségéért az Ezüst Vitézségi Érem II. osztályával tüntették ki.

Forrás: Sőregi Zoltán gyűjtése