Orosz Ferenc
Cs. és kir. 85. gye.

A máramarosszigeti császári és királyi 85. gyalogezred újonc zászlóalja 1914. szeptember 26-án esett át a tűzkeresztségen. Egy fontos magaslatot kellett megrohanni, amit tüzérségünk már előre megdolgozott. De minden összeesküdött, hogy a merész próbálkozás ne sikerüljön. A talaj mocsaras volt, a legények térdig süppedtek belé és csak nagy kínnal tudták kihúzgálni lábaikat, hogy néhány lépest tehessenek. Az oroszok az erdőben kitűnően be voltak ásva és számbelileg is fölényben voltak a támadókkal szemben. Százával süvöltött a golyó anélkül, hogy az ellenséget még látták volna. Sok tiszt és közlegény elesett, már úgy volt, hogy a zászlóalj visszavonul és felhagy a támadással. Orosz Ferenc őrmester azonban szakaszával példát adott legénységének a gyorsaságra és bátorságra. Embereivel a mocsaras terepen hason csúszva haladtak előre, s ezáltal kisebb célt mutattak az ellenségnek és még lábukat sem kellett minduntalan kihúzgálni a mocsárból. A szakasz elérte az orosz állásokat, ahol elkeseredett rohammal kiverte az ellenséget, helyüket Orosz Ferenc példaadó buzdítására megtartották, mindaddig, míg a felmentő tartalék zászlóalj megérkezett.
 

Korabeli könyvészeti források alapján.