Zsedényi István
Cs. és kir. 69. gye.

Zsedényi István címzetes csendőrőrmester, a 69. közös gyalogezred kötelékében harcolt az orosz harctéren. 1915. július 23-án a Dobrotow község birtoklásáért folyó küzdelem, az oroszok túlerejű és szívós védekezése, valamint ellentámadásai miatt elakadt. Voltak olyan pillanatok, amikor az egész támadás kudarcától lehetett tartani. Ilyen volt, amikor a szomszédos ezredet az oroszok meghátrálásra kényszerítettek. Zsedényi őrmester ekkor rajvonalát gyorsan és öntevékenyen a hátrálásra kényszerített népfelkelő gyalogezred helyére vezényelte. Ezzel a veszedelmes hézagot kiegészítette, és az előretörését megállította, majd az oroszokat hátrálásra kényszerítette. Ezzel a szorongatott helyzetbe jutott bajtársak megsegítéséhez is nagyban hozzájárult. Hőstettét a Nagy Ezüst Vitézségi éremmel jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján