Znamenák István
M.  kir. 37. h. táb. tare.


1915 őszén első tiszt volt a lövegnél Znamenák István népfelkelő főhadnagy, az üteg 53 éves Pista bácsija. Nowo-Aleksiniecz mellett 1915. szeptember hó 18-án vívott ütközetben, ismételt előretörés és visszavonulás hullámzása közben, a ritka rajvonalon átvágtázott egy szotnya [század] orosz ulánus és megtámadta a védtelen üteget. Znamenák főhadnagy rögtön kartácsot vezényelt, de a rohamot már nem tudta megállítani. Az ulánusok betörtek a tüzelőállásba és a kartácsozástól és a kemény ellenállástól a végsőkig feldühödve, őrült mészárlást vittek végbe a kezelők között. Znamenák főhadnagy nem adta meg magát. Utolsó leheletéig irányította a védekezést. Személyes példával járt elöl, de az egyik lovas, akit golyójával megsebesített, lováról egy kardcsapással a földre terítette. Halála után a Katonai Érdemkereszt III. osztályával tüntették ki.
 

Korabeli könyvészeti források alapján