Bánfai Ernő

Cs. és kir. 52. gye.

1915. december elején a Podgora hegyen Bánfai Ernő zászlós egy előreugró állásrészbe került századával, mellyel szemben három, egymással párhuzamos védőárkot ástak az olaszok. Az ellenség ezen előretolt állása igen alkalmas volt vonalaink nyugtalanítására. December 12-én Bánfai zászlós kapott parancsot arra, hogy kiválogatott negyven emberével verje ki az olaszokat előretolt állásukból és az esetleges ellentámadásaikkal szemben addig tartóztassa fel őket, míg munkásosztagaink az elfoglalt árkot betemetik. Bánfai zászlós a késő délutáni órákban, rövid kézigránát harc után egy adott jelre hirtelen megrohanta az ellenséges állást, melynek megriadt megszálló legénységét elfogta. Támadása teljes sikerrel járt. Harminc fogoly, köztük három tiszt, két aknavető, valamint számos fegyver és egyéb hadianyag jutott Bánfai zászlós osztagának kezére. Több órán át tartó hősies védekezés után, mely idő alatt munkásosztagaink szétrombolták az olaszok állását, sértetlenül hozta vissza embereit a zászlós.

Korabeli könyvészeti források alapján