Lux János
Cs. és kir. 46. gye.

1915. november 18-án a Monte San Michelen az olaszok pergőtüzében a szegedi császári és királyi 46. gyalogezred több századának állása majdnem tökéletesen elpusztult, de életben nem esett különös kár, mert a csapat már régen új harcmodort szokott meg. A pergőtűz alatt üresen hagyta fedezékét, hátrább, vagy valamelyik oldalon, vagy kavernában keresett menedéket s csak a tűz ellanyhulása után foglalta el újból a helyét. Sokszor megesett, hogy visszatértekor az elhagyott állásban már olaszokat talált. A 46-os bakák ilyenkor tusra és szuronyra mentek és az állást kivétel nélkül mindig visszafoglalták. Ezért a felsőbb parancsnokságoknak nem is volt kifogásuk új harcmodoruk ellen. Így történt 18-án délelőtt a pergőtűz elülte után egyik szakasza Lux János zászlós vezetésével szintén részt vett az ellenség kiverésében, még pedig olyan vitézül, hogy az ezredparancsban külön dicséretben részesült.
 

Korabeli könyvészeti források alapján