Karika Gyula
Cs. és kir. 72. gye.

Karika Gyula tartalékos szakaszvezető a pozsonyi 72. gyalogezred címzetes őrmestere az 1915. június 24-26 közötti ütközetek során ismételten bizonyította vitézségét.
24-én Chlebowicénél a leghevesebb ellenséges gyalogsági tűzben lendületes támadással az ellenséget állásukból kivetette.
26-án Lany-nál ismét sikeres támadást vezetett az ellenséges állás ellen.
Példamutató vitézségéért az I. osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntették ki.


 

Unokájának szíves közléseFrics Béla
M. kir. 9. h. hue.

Frics Béla őrmester, a marosvásárhelyi 9. honvéd huszárezredben szolgált, annak minden ütközetében részt vett. Saját magával, és huszárjaival szemben magas követelményeket támasztott. A Turynka mellett állásban lévő csapatainkat, így a lovasságot is heves támadás érte. Az ellenség rohama közben már-már elbizonytalanodó huszárjait vaskézzel tartotta össze. Amikor visszavonulásra kapott parancsot, utolsónak hagyta el a saját rajvonalat. Huszárjait a legközelebbi felvételi állásban gyorsan összeszedte, rendezte soraikat és ellentámadásra vezette őket. Váratlan és sikeres rohama az ellenséget megállásra késztette, így a megbomlott frontszakasz rendezésére időt nyerek csapataink. Öntevékeny és példaadó magatartását az Ezüst Vitézségi Érem I. osztályával jutalmazták.
 

Korabeli könyvészeti források alapján