Karácsony Jenő
M.  kir. 4. h. gye.

1915. október 31-én a Monte San Michele az olasz tüzérség pergőtüzében állott. A nagyváradi 4. honvéd gyalogezred a pergőtűzben álló állásokat kiürítették s csak megfigyelőket hagytak hátra. Az olasz pergőtűz megszűntével megkezdődött az ellenséges előnyomulás, a megfigyelők jelezték és kérték, hogy a tartalék gyorsan jöjjön előre, mert megindultak az olasz tömegek. Gazdag hadnagy szakaszával előresietett s az összelőtt álláshoz érve, ott találta Karácsony Jenő hadapródot, aki egyedül, teljes alakot mutatva, nagy lelki nyugalommal és hihetetlen ügyességgel dobálta a Lakos-féle kézigránátokat az előrenyomuló olasz gyalogságra. Az olasz támadás össze is omlott, ami egyedül Karácsony hadapród vitéz helytállásának volt köszönhető.

Korabeli könyvészeti források alapján